2018-05-16

Arbetsmiljöverket är på hugget – är du förberedd?

I mars började Arbetsmiljöverket inspektera arbetsplatser som har mellan 6 och 50 anställda. Inspektionerna, som fokuserar på riskerna för exponering av asbest och kvarts, kommer att pågå under hela 2018.

Enligt gällande föreskrifter om kvarts skall det finnas en dokumenterad skriftlig riskbedömning för varje arbetsplats. Om riskbedömning saknas kan du straffas med en sanktionsavgift på upp till närmare 30.000:-. Första steget i en bra riskbedömning är en mätning.

Det är enkelt att kontrollera hur riskabel din arbetsplats är. En mätning består av att en mätutrustning placeras i någon eller några personers andningszon under en eller flera dagar. Det filter som finns i utrustningen analyseras av ett neutralt, ackrediterat laboratorium.

Vi redovisar resultatet, och ger samtidigt tips och råd om åtgärder som eliminerar, eller minskar, riskerna.

Är det här intressant? Vill du veta mer, eller beställa en mätning på din arbetsplats?

Kontakta då Jenny Lundh på telefon 0706102666 eller mail jenny.lundh@enviab.se. Välkommen!