2018-06-11

Är elever på byggprogrammet utsatta för skadligt damm?

Lerums gymnasium har cirka 1500 elever. Byggprogrammet har 90 elever och nio lärare. Läraren Marcus Sandström har insett att den dammiga miljön kan vara skadlig, och har därför tagit initiativ till att mäta hur mycket hälsovådligt respirabelt damm som finns i luften. Marcus berättar om bakgrunden:

-Självklart blir man orolig när både elever och vi lärare vistas i dammig miljö hela dagarna. Det värsta var ovissheten – är dammet farligt eller inte?

-Vi har haft kontakt med andra skolor i regionen. Det är flera skolor som inte vet hur farligt respirabelt damm och kvartsdamm kan vara. Många tänker nog inte på att dammet kan vara skadligt utan accepterar det bara.

-Mätningen visade att vi har förhållandevis låga värden av både respirabelt damm och kvartsdamm. Det känns bra. Men eftersom vi på byggprogrammet arbetar med många olika slags material som kan generera skadligt damm, så kommer vi att fortsätta att jobba för att minska elevernas exponering för dammet.

-För att göra miljön ännu bättre kommer vi att städa ännu oftare, dammsuga och våtspola golven samt se till att dammfällorna används effektivt.

Marcus Sandström, lärare byggprogrammet, Lerums gymnasium.